14 May 2010

4Life Transfer Factor Dipatenkan
Produk 4Life Transfer Factor ini telah dipatenkan oleh syarikat 4Life Research dan ini bermakna hanya syarikat 4Life sahaja yang boleh mengusaha dan mengedarkannya tanpa saingan daripada syarikat lain. Ini merupakan peluang terbaik bagi pengedar2 untuk mengembangkan perniagaan, meluaskan pemasaran seterusnya menempa kejayaan tanpa persaingan.